Správny zdvorilý vzorec

Ak je povinné uviesť zdvorilú frázu na koniec e-mailu alebo listu, pri písaní určitým osobám musí byť táto zdvorilá fráza prispôsobená kvalite človeka a jeho funkcii. Máte písať na veľvyslanca , je kardinál , je zástupca, na právnika , na istinu , alebo dokonca do svojho zdravotného poistenia ? Vyberte správnu zdvorilú frázu .

zdvorilý vzorec-ktorý-zdvorilý-vzorec na výber-čo-napísať-na-koniec-z-listu-ako-na-koniec-listu

Ak je váš korešpondent:

-Ambassador

Prijmite, pán veľvyslanec (alebo pani veľvyslankyňa, ak je to jeho manželka), v ubezpečení o mojej úctivej úcte.

-Ambassador

Verte pani veľvyslankyni v ubezpečenie o mojej úctivej úcte.

-Právnik-Notár-Exekútor-Dražobník

Prijmite, prosím, Majster, prejav môjho úctivého a úprimného pozdravu.

-Kardinál

Prijmite, Eminencia, prejav mojej úctivej a úprimnej úcty.

-Kňaz

Prosím, prijmi, Otče, prejav mojej hlbokej oddanosti.

- Povinnosť

Prijmite, prosím, výraz mojej váženej úcty

alebo

S úctou k vám, vážený pán, prijmite prejav mojej najhlbšej úcty.

-Pán doktor

Prijmite, pán doktor, vyjadrenie môjho pozdravu.

-Biskup

Prijmite, prosím, biskup Mons., Prejav mojej úctivej a úprimnej oddanosti.

- Absolvent armády

Prijmite, (môj), generál, (plukovník-veliteľ), prejav mojej najhlbšej úcty.

-Sudca

Prijmite, prosím, pani sudkyňu (alebo) pána sudcu, prejav môjho úctivého a úprimného pozdravu.

-Starosta

Prijmite, pán starosta alebo pani starostka, vyjadrenie mojej najhlbšej úcty.

-Minister

S úctou, vážený pán minister alebo vážený pán minister, prijmite prejav mojej najhlbšej úcty.

-Spravodlivé ministerstvo

S mojou úctou rešpektujte, prosím, váženého pána alebo pani strážcu pečatí, prejav mojej najhlbšej úcty.

-Pápež

Prijmite, prosím, najsvätejší otec, prejav mojej nesmiernej a hlbokej oddanosti.

-Prefekt

Žiadam vás, aby ste uverili, pani alebo prefektka, v uistenie o mojom úctivom pozdrave.

-Obmedzený advokát

Prijmite, pani prokurátorka alebo prokurátorka, prejav mojej najhlbšej úcty.

-Principal

Prijmite, pani riaditeľka alebo riaditeľka, prejav mojej najhlbšej úcty.

- Napíšte do svojho zdravotného poistenia alebo do vzájomného :

Prijmite, pani alebo pane, vyjadrenie môjho srdečného pozdravu.

Original text